Profese a výkonnostní sport

Jsem spolumajitel a jednatel společnosti Glance Media, spol. s r o. Společnost je mediálním operátorem a zabývá se převážně architekturou centrálně řízených audiovizuálních médií. Glance Media je malá společnost s významnými zákazníky a vysokým standardem kvality svých služeb. Majoritní podíl společnosti vlastní Visual Communication, a.s. Má profese je spojená s datovou analytikou a procesní architekturou. Procesní architektura mě jako jejího tvůrce vede k disciplíně a ke smysluplnému dodržování pravidel. Je to pozitivní začarovaný kruh. Vyžadujete-li od podřízených, aby se řídili pravidly a dodržovali určitou disciplínu, musíte být v první řadě po všech stránkách disciplinovaný vy sám. Dalším důležitým faktorem v procesu rozvoje napříč všemi životními a pracovními směry je vytrvalost. Dle mého názoru souvisí se základními hodnotami a s uvědoměním si, že jen obtížné a dlouhodobé úkoly nás někam posouvají. Čím více a déle vytrváte, tím dokonalejšího výsledku dosáhnete. Tato teorie platí po celý život. Do běhu se promítá tak, že nenarazíte na svou věkovou hranici. S přibývajícím věkem neřešíte pořadí v cíli, ale naplno si uvědomujete, že vám běh zkvalitňuje život.

Datová analytika v praxi vytrvalostního běžce

Svou datovou analytiku hojně využívám při běhu, resp. při zdokonalování běžecké techniky. Vybavil jsem se technologií GARMIN. Hodinkami Garmin 630, hrudním pásem se snímačem tepové frekvence a nožním krokoměrem. Webové rozhraní CONNECT umožňuje rychlou kontrolu i detailnější práci při vyhodnocování tréninku a kontroly současné výkonnosti. Podle dat nastavuji tréninky a sleduji potřebu regenerace. Konečný cíl je celkem jasný, co nejlépe načasovat výkonnost a vyhnout se zranění. Nedostatečná regenerace, nebo dlouhodobě nevhodná zátěž vždy končí zraněním. Můj dlouhodobý zdravotní stav a naběhané objemy jen dokazují, že práce s daty má pro prevenci a výkonnost zásadní význam. Tréninky mám přednastavené v hodinkách, tj. řídím se podle toho, o jaký trénink jde (tempem, tepem, vzdáleností, časem …). Na dlouhých bězích (nad 20 km) je pro mne podstatná tepová frekvence a kadence. Při trénincích zaměřených na techniku sleduji vertikální poměr a dobu kontaktu se zemí. Důležitější práce s daty přichází u počítače. U stejných tras porovnávám výsledky a různé vlivy (počasí, jídlo, voda atd.). Sleduji velmi pečlivě únavu a aktualizuji plány regenerace.

Datová analytika při provozu médií

Prakticky jde o to samé, o zdokonalování. Jen si data nevyrábím vlastním tělem, ale generují je aplikace zajišťující komfortní a stabilní provoz média. Zajímáme se o odchylky a, je-li to důležité, diagnostikujeme jejich kořenové příčiny. Progres v běhu přichází pouze při dostatečné proměnlivosti zátěže. U médií nám jde o minimalizaci změn. Každá změna stavu může být potenciální závada. V obou případech sleduji kvalitu. Datová analytika má v mé praxi jediný cíl. Řídit zkvalitňování výsledků. K tomu potřebuji znalosti a ty získávám z historických dat. Je úplně jedno, jestli vyhodnocujete běžecké tréninky, nebo stabilitu aplikační roviny architektury média.

Lze spojit řízení firmy a výkonnostní sport? Nejen že lze! Oboje vyžaduje mnoho důležitých lidských vlastností, u řízení firmy ale není jejich nedostatek hned tak zjevný. Nedostatek pokory, vytrvalosti, osobní zodpovědnosti nebo týmové součinnosti vám ve firmě stěžuje práci a negativně ovlivňuje její výsledek, ale běžci jde o život! Při běhu svou komfortní zónu opouštím několikrát do týdne. Pokaždé si uvědomím, co je a co není podstatné. Při řízení firmy dělám to samé. Nebojím se opouštět své komfortní zóny. Hlídám si svoji úlohu, abych neohrozil tým. Dlouhodobá praxe v projektovém i procesním managementu mi ve sportovních výkonech neskutečně pomohla. Obráceně to ale funguje také. V každodenní praxi se setkáváme s velkou neochotou nést osobní zodpovědnost. Přitom není možné být zodpovědný za druhé, pokud nejsem ochotný být zodpovědný sám za sebe. Vytrvalostní běh je úžasný nástroj na zdokonalování osobních vlastností!